Redaktionellt material

Sedan 1997 har Bokmässan i Örebro arrangerats. Bokmässan är regionens största litterära evenemang och har med åren blivit ett viktigt komplement till Bok- och Bibliotek i Göteborg, inte minst för små och medelstora utställare.

2011 övertog ABF Örebro Län ansvaret för Bokmässan i Örebro, med det långsiktiga målet att bredda mässan mot utbildning, folkbildning och lärande, samt ge den ett bredare utbud av utställare. Genom att öka mångfalden av utställare, författare och debattörer kan ABF Örebro Län optimera antalet besökare, vilket är en viktig uppgift i ABF:s roll som kulturbärare. ABF Örebro Läns  nya litterära satsning är och ska förbli en kulturell folkfest där alla kan känna sig välkomna, oavsett bakgrund.

Senast Bokmässan arrangerades, i Conventum Arena 13-15 april 2012, hade vi cirka 3000 besökare och närmare 160 olika programpunkter. 94 utställare fanns på plats, vilket var en ökning med 54 stycken från år 2010 då mässan senast arrangerades. Av dessa utställare var mer än 60 procent hemmahörande utanför Örebro.

2010 utropade Örebro sig till Europas teckenspråkiga huvudstad. Det tog vi fasta på och arrangerade för första gången någonsin en bokmässa där svenskt teckenspråk och teckenspråkskultur var en integrerad del av hela arrangemanget. Ett viktigt led i ABF Örebro Läns strävan mot tillgänglighet och breddat utbud är den unika satsningen på ett evenemang där teckenspråk och teckenspråkskultur har sin självklara plats. Teckenspråkssatsningen handlar om tillgänglighet, men lika mycket om att belysa och lyfta fram teckenspråkskulturen. ABF Örebro Läns långsiktiga plan är att göra teckenspråket till ett naturligt inslag i Bokmässan. Vi vill göra svenskt teckenspråk till mässans andra språk i vår strävan att skapa ett forum för interaktion mellan svensk kultur och teckenspråkskultur.

Bokmässan i Örebro är i det avseendet ett av Europas största tvåspråkiga kulturarrangemang. Det är heller ingen slump. ABF Örebro Läns långsiktiga satsning på teckenspråkskultur har slagit väl ut, inte minst tack vare det omfattande arbete som ABF:s projekt WeSign har svarat för – framför allt i sin dagliga verksamhet i syfte att sprida kunskap och information om teckenspråkets ställning, samt dövas kultur och historia, men också konkret med att inom ramen för Bokmässan verka för att tvåspråkigheten blev ett reellt faktum  2012 både för besökare och för utställare.

I samband med Bokmässan kommer också ett läs-och skrivprojekt med tema hiphop att initieras. Läs- och skrivprojektet, som i sin helhet kommer att genomföras under nästa år vid våra musikhus i Varberga och Brickebacken, samt i Kumla och Karlskoga, är således ett led i ambitionen att stärka ungdomars förmåga att uttrycka sig via egna texter, och har sin bakgrund i det faktum att framför allt unga pojkars läsvanor blir allt sämre.

 Bokmässan 2012 avslutades med prisutdelningarna för Årets Länsförfattare och Årets Författar-rookie.  ABF delade tillsammans med Nerikes Allehanda ut pris för båda dessa kategorier. Årets rookie var ett nytt initiativ för att lyfta fram opublicerade författare i länet. Vinnare blev Elisabeth Akteus-Rex med sin spänningsroman ”Dold agenda”, medan priset för Årets länsförfattare gick till Madeleine Hessérus för romanen ”Staden utan kvinnor”.

Dessa programpunkter blev lyckosamma. Uppmärksamheten kring Madeleine Hessérus roman ökade, men framför allt blev fick Elisabeth Akteus-Rex’ författarskap en ordentlig skjuts framåt i och med att hon direkt efter prisutdelningen blev kontrakterad av ett av de förlag som ställde ut på mässan.

Denna positiva respons innebär att vi även nästa år kommer att uppmärksamma våra länsförfattare på ett mer påtagligt sätt, genom att återigen utse Årets Länsförfattare och Årets Rookie. Vi anser att denna lättsamma tävlingsmodell för att uppmärksamma länets samlade författarskap har sin givna plats på Bokmässan i Örebro.

Ett annat viktigt kulturarrangemang med litterära förtecken är vår tävling i poetry slam, vilken kommer att hållas under bokmässehelgen. 2012 blev evenemanget publikt sett av de mest populära programpunkterna. Tävlingen fungerade som uttagning till SM i

poetry slam, och tanken är att detta ska gälla även för Bokmässan 2014. Länets verbala ekvilibrister får då återigen chans att visa upp sig för en bred publik, och

förhoppningsvis kan dessa ordkonstnärer inspirera andra att själva pröva på att ställa sig på en scen och dela med sig av sitt eget författarskap.

För mer information om Bokmässan i Örebro, hör av dig till projektledaren Anneli Appelskog 019-601 54 20, eller Mikael Runesson 019-601 54 19