Information till press, radio och TV

Anmälan om pressackreditering görs till Mikael Runesson, mikael.runesson@abf.se, alt. 070-683 54 19. Vid entrén kommer föranmäld press att erhålla en pressbricka mot uppvisande av legitimation eller giltigt presskort. Endast föranmäld press, radio eller TV ges ackreditering.Undantag från föranmälan kan endast göras vid uppvisande av giltig presslegitimation.

På Conventum Konferens finns tillgång till trådlöst nätverk. Login och lösenord erhålls i informationsdisken. Ett pressrum kommer att iordningställas. Vid ev. frågor kontakta Mikael Runesson.